Όροι & Προϋποθέσεις πώλησης
Διαδικασία παραγγελίας για πελάτες λιανικής

1. Πλοηγηθείτε στον ιστότοπό μας, επιλέξετε τα προϊόντα της αρεσκείας σας και τοποθετήστε τα στο καλάθι αγορών σας. Σας ενημερώνουμε πως η παραγγελία σας πρέπει να ξεπερνά τα 50 ευρώ.

2. Όταν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, πατήστε το καλάθι και στη συνέχεια «παραγγελία».

3. Επιλέξτε το συνεργαζόμενο κατάστημα από το οποίο επιθυμείτε να παραλάβετε τα προϊόντα. Υπάρχουν δύο δυνατότητες παραλαβής :

α) παραλαμβάνεται εσείς από το συνεργαζόμενο κατάστημα όπου κερδίζετε έκπτωση 15% επί των αναγραφομένων τιμών
β) αποστολή από το κατάστημα στο χώρο σας (εφόσον το κατάστημα αποδέχεται την αποστολή, θα ενημερωθείτε με mail για τυχόν πρόβλημα), όπου οι τιμές ισχύουν όπως αναφέρονται στον ιστότοπο.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση οι όροι και ο τρόπος πληρωμής θα ορίζεται και θα συμφωνείται μεταξύ του συνεργαζόμενου καταστήματος και εσάς. Η ESPIEL είναι εταιρία χονδρικής πώλησης, δεν πραγματοποιεί λιανικές πωλήσεις και ουδεμία ευθύνη φέρει για προβλήματα που τυχόν προκύψουν στη συνεργασία σας με το κατάστημα.

4. Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών κατά την πρώτη σας παραγγελία εγγράφεστε ως χρήστης του ESPIEL.GR. Εάν είστε ήδη μέλος μας συμπληρώνεται τα στοιχεία σας και κάνετε Login.

5. Με την αποστολή της παραγγελίας σας, θα λάβετε μήνυμα στο mail που μας έχετε δηλώσει, ότι το αίτημά σας βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από την εταιρία μας. Τα αιτήματά σας παραλαμβάνονται από εμάς με την επιφύλαξη ελέγχου διαθεσιμότητας των προϊόντων. Εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, θα λάβετε ενημέρωση για το στάδιο επεξεργασίας της παραγγελίας σας και την ημερομηνία παράδοσης από το κατάστημα που επιλέξατε.

Η εταιρία ESPIEL σχεδιάζει και εισάγει τα προϊόντα της από όλο τον κόσμο, προκειμένου να φέρνει σε εσάς μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων στις καλύτερες δυνατές τιμές. Επομένως, μονολότι λαμβάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μας όπως αυτή εμφανίζεται στον ιστότοπό μας, υπάρχει περίπτωση ένα προϊόν που προβάλλεται στο ESPIEL.GR να μην είναι τελικώς διαθέσιμο ή να μην είναι διαθέσιμο εντός του συνήθους χρόνου παράδοσης. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπο περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και μεταφορικά έως το συνεργαζόμενο κατάστημα που επιλέξατε. Για τους ανωτέρω λόγους και με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή, ενημέρωσή και τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία σας από απρόβλεπτα περιστατικά, οι παραγγελίες ολοκληρώνονται με την ανωτέρω διαδικασία.

Η ESPIEL A.E. επ΄ουδενί αποκτά την ιδιότητα του πωλητή και δε συμμετέχει καθοιονδήποτε τρόπο σε συναλλαγή οικονομική ή άλλη μεταξύ του επισκέπτη, που θα αποφασίσει να αγοράσει κάποιο προϊόν και του συνεργαζόμενου καταστήματος, που το διαθέτει. Κατ’ αναλογία των ανωτέρω και η κατάσταση του κάθε προϊόντος είναι ευθύνη του συνεργαζόμενου καταστήματος που το πωλεί / διαθέτει και η ESPIEL AE δε μπορεί να εγγυηθεί για την ποιότητα των καταχωρημένων προϊόντων, ή τη δυνατότητα των πωλητών να τα διαθέσουν. Με την ολοκλήρωση της έρευνας, αναζήτησης, ενημέρωσης των χρηστών / επισκεπτών και της καταχώρισης της παραγγελίας του για το προϊόν του ενδιαφέροντός τους, ολοκληρώνεται (εξαντλείται) ο ρόλος της ESPIEL.

Η ESPIEL AE δεν παρέχει καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα των προϊόντων των συνεργαζόμενων καταστημάτων για συγκεκριμένο σκοπό.

Η ESPIEL AE δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάθε είδους αποζημίωση, διαφυγόντα κέρδη ή άλλες ζημιές τυχαίες συνεπεία ενεργειών και επιλογών των επισκεπτών/χρηστών της, που προέρχονται από τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες, σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Σε περίπτωση που μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας μας και των συνεργαζόμενων καταστημάτων δημιουργηθεί κάποια διαφωνία ή/και αντιδικία, η ESPIEL AE δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας που θα σχετίζεται με κάθε είδους ισχυρισμούς, αξιώσεις κλπ των ανωτέρω προσώπων. Εάν παρ' όλα αυτά απαιτηθεί η μεσολάβηση (εμπλοκή) της ESPIEL AE, η καταβολή όλων των εξόδων και των δαπανών αυτής, συμπεριλαμβανομένων και εύλογων αμοιβών στους δικηγόρους που θα την εκπροσωπήσουν σε μια τέτοια διαφορά, βαρύνει τον επισκέπτη/χρήστη, ο οποίος προκάλεσε την συμμετοχή της ESPIEL AE στην διαδικασία επίλυσης της διαφοράς.

Ο επισκέπτης, από τη στιγμή, που θα δημιουργήσει λογαριασμό στην Ιστοσελίδα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού με τη χρήση του προσωπικού του κωδικού (password) και οφείλει να δείχνει ανάλογη επιμέλεια για τη διαφύλαξη των ανωτέρω στοιχείων. Η ESPIEL AE συνιστά στους χρήστες να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της υπηρεσίας και του μυστικού κωδικού πρόσβασης σε αυτές από τρίτα πρόσωπα. Η ESPIEL AE έχει θέσει στη διάθεση των χρηστών της ιστοσελίδας λειτουργία, μέσω της οποίας μπορούν οι χρήστες να προβαίνουν οποτεδήποτε επιθυμούν σε αλλαγή του προσωπικού τους κωδικού πρόσβασης (password). Επίσης η ESPIEL ΑΕ συνιστά στους χρήστες να απομνημονεύουν τον κωδικό πρόσβασης (password) και να αποφεύγουν να τον αναγράφουν σε αντικείμενα ή σημεία που μπορούν να καταστούν προσιτά σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση δε που διαπιστωθεί κλοπή, απώλεια του κωδικού πρόσβασης ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους, οι χρήστες αναλαμβάνουν την υποχρέωση -για τη δική τους πρωτίστως εξασφάλιση- να προβαίνουν αμέσως σε αλλαγή του κωδικού πρόσβασής τους και ταυτόχρονα να ενημερώνουν αμελλητί την ESPIEL AE. Τέλος η ESPIEL AE συνιστά στους χρήστες της Ιστοσελίδας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προβαίνουν πάντα σε “έξοδο” (Log out) από τον λογαριασμό τους στο τέλος της πλοήγησης για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο λογαριασμό τους από τρίτους. Η ESPIEL AE espiel ΑΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των χρηστών να συμμορφωθούν με τους όρους του παρόντος άρθρου.

H ESPIEL AE δεν ευθύνεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας, διακοπής λειτουργίας ή αστοχίας του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software), που χρησιμοποιεί και επίσης δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια της επικοινωνίας για οποιοδήποτε σημείο του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών (ΙSP) ή άλλων δικτύων που απαιτούνται για την λειτουργία της ιστοσελίδας και δεν υπέχει ευθύνη για προβλήματα λειτουργικότητας του δικτύου που οφείλονται σε τρίτους φορείς και καθιστούν πρόσκαιρα ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα την ιστοσελίδα μη διαθέσιμη.

Ο χρήστης / επισκέπτης αναγνωρίζει και αποδέχεται, ότι η επικοινωνία που επιτυγχάνεται μεταξύ αυτού ESPIEL AE μέσω των ηλεκτρονικών φορμών, και εγγράφων που διατίθενται από αυτήν, σε ότι αφορά την ενημέρωση και συγκατάθεσή του, συνιστά ως προς όλες τις συνέπειές της επικοινωνία δια εγγράφου τύπου.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Η ESPIEL AE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις χρήσης, ενημερώνοντας κατάλληλα τους επισκέπτες / χρήστες της ταυτόχρονα δε και το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους. Εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας μετά από κάθε τροποποίηση των όρων παροχής της συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων. Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο του παρόντος, που ρυθμίζει την τρέχουσα σχέση του επισκέπτη/χρήστη με την Υπηρεσία, μπορεί να αποθηκευθεί ή εκτυπωθεί πατώντας την αντίστοιχη επιλογή.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.